banner13

banner12

banner38

banner35

EVRENSEL DEĞERLERİN HİÇE SAYILDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

08 Ekim 2015 Perşembe 04:30
Bu haber 2676 kez okundu

“Uygarlığımız küresel ısınma, çevre sorunları, savaş, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle varlığını sürdürebilme sorunları ile karşı karşıya bulunmakta ve insanlığın tarih boyunca yarattığı evrensel değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmektedir."

EVRENSEL DEĞERLERİN HİÇE SAYILDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
      Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Y. Mimar Berna Banu Başlamış ASKER, “Uygarlığımız küresel ısınma, çevre sorunları, savaş, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle varlığını sürdürebilme sorunları ile karşı karşıya bulunmakta ve insanlığın tarih boyunca yarattığı evrensel değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmektedir” dedi.
      Dünya Mimarlık Günü Ekim ayının ilk haftasında “Mimarlık, Bina ve İklim” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği’ne (UIA) bağlı 124 ülkede, yaklaşık bir milyon üç yüz bin mimar tarafından kutlanmaktadır. 
      Konuyla ilgili olarak Osmaniye Öğretmenevi’nde düzenlenen sabah kahvaltılı toplantıda bir basın açıklaması yapan Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Y. Mimar Banu Başlamış Asker, Mimarlar Odasının her yıl olduğu gibi, tüm birimleri ve 50 bini aşkın üyesiyle; Dünya Mimarlık Günü’nün olduğu haftayı, Ekim ayı boyunca sürecek olan “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” ile kutlayacağını belirterek şunları söyledi:
      “Uygarlığımız küresel ısınma, çevre sorunları, savaş, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle varlığını sürdürebilme sorunları ile karşı karşıya bulunmakta ve insanlığın tarih boyunca yarattığı evrensel değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemden geçmektedir.
      Biyolojik çeşitliliğin hızla kaybolması ve çevre sistemlerinin genel kirlenmesi olarak görülen iklimsel değişiklik nedeni ile küresel ısınmaya bağlı olarak uygarlığımızın geleceği tehdit altındadır. Buna karşın ülkeler gerekli tedbirleri almamakta ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemektedirler.
      İklim değişikliği, tüm dünyada ve bölgemizde en çok hızlı kentleşme, nüfus artışı ve göçün dönüştürücü etkilerinin görüldüğü büyük yerleşimlerde etkisini göstermektedir. Doğal kaynaklarını kaybeden kentlerimizin iklim değişikliğine ve bu değişikliğin getireceği afetlere karşı koyabilme kapasitesi giderek azalmaktadır. Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşimlerin fiziksel ortamını oluşturan yapı ve mekân tasarımı olan mimarlık; küresel iklim değişikliğine karşı güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yapılı çevrenin üretimi ile yükümlüdür. Küresel iklim değişiklikleri ile mücadelede mimarlar önemli aktörlerdir. Çünkü dünyadaki iklim değişikliklerine yol açan sera gazı emisyonlarının önemli miktarı mevcut yapı stokundan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde iklim değişikliklerinin ana sorumlusu olan fosil yakıt kaynaklı enerji kullanımının önemli miktarı yine mevcut yapıların ısıtılmasıyla ilişkilidir.
      “Yaşam çevrelerinin oluşturulması aşamasında; en temel insan haklarından olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkının korunması; mimarların, merkezi-yerel yönetimlerin, ilgili tüm kurumların ve meslek örgütlerinin ortak sorumluluğudur. Gelinen aşamada küresel ısınma ve afetlere neden olan iklim değişikliğine karşı mücadele hiçbir şekilde yavaşlatılamaz, ötelenemez ve görmezden gelinemez” uyarısında bulunan Başkan Banu Başlamış Asker, sözlerini 
      “Bu bilinçle, tüm toplumumuzun, ve meslektaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyor ve bu vesileyle hala daha mimarlık mesleğine sahip çıkarak çalışan ve mesleği tüm etik kurallar içinde uygulayan meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” diyerek noktaladı. Toplantıya Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gökhan ERKMEN, Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar AKTÜRK te katıldı.
      Osmaniye Mimarlar Odası Başkanı Y. Mimar Banu Başlamış Asker, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyesi mimarlarla birlikte ilk günkü etkinliği eski Vilayet önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparak tamamladı.
      

Yorum Gönder