banner13

banner12

banner38

banner35

ALİ İMAT'TAN OSMANİYE'MİZİN MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA'YA HATIRLATMA; “HANİ ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETECEKTİN?“

26 Eylül 2015 Cumartesi 14:46
Bu haber 3768 kez okundu

KENT KONSEYİ EN SON NE ZAMAN TOPLANDI HATIRLAYANINIZ VAR MI?

ALİ İMAT'TAN OSMANİYE'MİZİN MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA'YA HATIRLATMA; 'HANİ ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETECEKTİN?'
         ALİ İMAT'TAN OSMANİYE'MİZİN MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA'YA HATIRLATMA;
     
       “HANİ ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETECEKTİN?“ 

        "KENT KONSEYİ EN SON NE ZAMAN TOPLANDI HATIRLAYANINIZ VAR MI?"

        Sevgili Başkanım!..

        Mutlu Şehrin tarihinde 2. Dönemi gören tek Belediye Başkanı, tek Şehrül Emin.

        Siz, Şubat 2010 da şöyle buyurmuştunuz: “Osmaniye’nin ortak akılla yönetilmesi adına kent konseyine büyük önem veriyoruz ilimizde yatırım programlarının hazırlanmasında toplumun her kesiminin görüşlerini almanın daha sağlıklı bir hizmet akışı sağlayacağına inanıyoruz.” demiş ve “Kent Konseyinin aktif bir biçimde çalışması için sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetmiştiniz” hatırladınız mı?

        Maddelerle ve kanunlarla aran çok iyidir ben yinede hatırlatayım zat-ı şahanenize:

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 08/10/ 2006 tarih 26313 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulacak Kent Konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

        İlgili yönetmeliğe göre kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

        Kent konseyi sivil toplum kuruluşlarının şehir yönetimine katılımlarını sağlayarak kent yönetimlerinde ortak aklın tesis edilmesini sağlamaktır.

Kent Konseyinde “yasal sorumluluğun size ait olduğunu” yine siz  söylemiştiniz.

        “Osmaniye, bizim şehrimiz. Şehrimize sahip çıkmak ve ona hizmet etmek bizim vazifemiz. İnanıyorum ki konseyde yer alan bütün arkadaşlarımız benimle aynı düşünceleri paylaşmaktadırlar. Kentimizin bir vizyona ihtiyacı var. İşte biz bu vizyonu kent konseyinde şekillendireceğiz. Tek başına yapılacak çalışmalardan yeterince fayda alamıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız zaman kentimiz adına çok daha güzel hizmet yapılabilecektir.”

        Benim yalan söylemeyeceğimi en iyi siz bilirsiniz bu yazdıklarımı hatırlamıyorsanız bu sözlere şahit olan divan üyeleri Mustafa FETTAHLIOĞLU ve Mehmet ÇETİNKAYA’ya sorabilirsiniz. Bu isimler yetmedi mi? O zaman KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ Veli ABA (Rahmetli), Dilem AKSOY, Yrd.Doç. Dr Menderes ÇENET, Mehmet ÇETİNKAYA, Menderes DEMİR, Necmettin KESKİNER, Nuri DANIŞ, Ahmet PAMUK, Mustafa FETTAHLIOĞLU, Sabahat POYRAZ, Mehmet SEZER, Ali KILIÇ, Ahmet KAMA, Tahsin YAVUZ, Enver DAVARCI, Enver HİKMET ve İsmet İPEK’e sorunuz.

        Bana inanıyor musunuz şahide gerek yok mu? Devam o zaman.

        Hatırlayın siz EKİM 2012 de toplanan KENT KONSEYİ toplantısında “Kanaat önderlerinin fikirleri her zaman bana rehber olmuştur. Seçildiğim günden bu güne kadar, ORTAK AKIL ile yönetim içerisinde Osmaniye’yi yönetmeyi kendime ilke edindim” demiştiniz. Bak unuttuysanız şahit isim yazarım. Gerek yok mu? Tamam.

        Sevgili Başkanım!.. Tekrar hatırlatıyorum sana.

        Sen ülkücü harekete ilk şehidini vermiş bir şehrin belediye başkanısın.

        Sen ülkücü harekete ikinci liderini hediye etmiş bir şehrin belediye başkanısın.

        Sen Türkiye’nin en dürüst liderlerinden biri medarı iftiharımız hemşehrimiz Sayın Devlet BAHÇELİ beyefendinin genel başkan olduğu  MHP’nin Belediye Başkanısınız.

        Sevgili Başkanım!.

        Kenti kentliler ile birlikte yönetmek, kente sahip çıkmak, kentin geleceğini planlayarak sorunların çözümlerinde aktif olarak rol almak, kentlilik bilinci ve sorumluluğunu arttırarak, hemşerilik duygularını geliştirip, ortak akıl oluşturmak, Osmaniye Kent Konseyinin en önemli çalışmasıdır.

        Kentlilik bilincini geliştirmek, hemşerilik duyguları içerisinde kentte birlikte yaşamak, katılımcı Demokrasi, Şeffaflık, HESAP SORMA ve HESAP VERME ilkelerinden hareket ile sosyal, Kültürel, Tarihi dokuyu koruyan, sağlık, Eğitim sanayi ve tarım alanında çağdaş projeler hazırlamak Kent Konseylerinin öncelikli görevlerindendir.

        Sözün kelamın hülasası: “Ortak akılla yöneteceğim” demiştiniz,  “Samimiyete yaşamımızın her alanında ihtiyacımız var” demiştiniz.  “Osmaniye bizim şehrimiz” demiştiniz, “Şehir kaderine terk edilmeyecek söz veriyorum” demiştiniz. Şimdilik bu kadar hatırlatma yeter.

        ALİ İMAT

        HABER80 VE KADİR GAZETELERİ SAHİBİ VE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


K@rdelen Haber Ajansı

Yorum Gönder